Διήμερη εκπαίδευση “Ερευνας αγνοουμένου” σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο

Την Παρασκευή 5/4 και το Σάββατο 6/4 πραγματοποιήθηκε διήμερη εκπαίδευση “Ερευνας αγνοουμένου” σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα οι Εθελοντές μας εκπαιδεύτηκαν στην θεωρία στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  • Λειτουργία Ομάδας και Επικεφαλής Ομάδας
  • Προφίλ Αγνοουμένου – Εξαφανισμένου ατόμου (ανα ηλικίες και ιδιαιτερότητες)
  • Έρευνα σε Αστικό Περιβάλλον
  • Έρευνα Ανοικτού Πεδίου
  • Ρόλοι Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης
  • Χρήση Ατομικού Εξοπλισμού

Η διήμερη εκπαίδευση έληξε με νυχτερινή άσκηση “Έρευνας Αγνοουμένου” μικρής κλίμακας σε ημιαστικό περιβάλλον!

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον συνεργάτη μας κ. Κωνσταντίνο Καλφούντζο για την εξαιρετική παρουσίαση και εκπαίδευση!