ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΕΛΟΣ

Μέλος του Συλλόγου μπορεί να είναι κάθε Έλληνας ή αλλοδαπός, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, θρησκευτικών, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, που ασπάζεται τις αρχές και τις αξίες του Συλλόγου.

Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Τα μέλη διακρίνονται σε :

  • Δόκιμα
  • Τακτικά
  • Επίτιμα

Μπορείτε και εσείς να γίνετε μέλος του συλλόγου ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ!

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ σε PDF μορφή, συμπληρώστε την και επικοινωνήστε μαζί μας για τα περαιτέρω.