ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ – Λίγα λόγια για εμάς

Η Ομάδα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ συστάθηκε τον Ιούνιο του 2022, από Εθελοντές με όρεξη και μεράκι για την απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας, με στόχο την ουσιαστική συμμετοχή στα καθημερινά και έκτακτα ανθρωπιστικά ζητήματα της κοινωνίας.

Όραμά μας είναι να αναπτύξουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης που θα απαντά σε διαχρονικές παθογένειες αλλά και σε έκτακτες ανάγκες, με βασικό άξονα τη συμπερίληψη, σε μία κοινωνία όπου πολλοί συνάνθρωποί μας εξαναγκάζονται στην αφάνεια και στερούνται βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων.